สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****เสน่ห์เมืองลาว***** เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว  *****  เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว *****เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว *****เสน่ห์เมืองลาว *****
นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงเวียงจันทน์ หลวงพระบาง จำปาสัก เชียงขวาง หัวพัน พงสาลี หลวงน้ำทา
บ่อแก้ว อุดมไซ ไซยะบุรี บอลิคำไซ คำม่วน สะหวันนะเขต สาละวัน เซกอง อัตตะปือ
                                                                                                                                                    นครหลวงเวียงจันทน์

                       ตามที่สืบค้นมาพบว่า   ชื่อเดิมของเมือง "เวียงจันทน์" มีการเปลี่ยนไปตามยุคสมัย  ได้แก่ เมืองไผ่หนาม   เมืองจันทบุรีสีสัตนาทะนะหุ   เวียงจันทน์ เป็นเมืองหลวงของลาว จะครบ 450 ป ี ในปี 2553   ซึ่งนับมื้อนับยาม (นับวัน) เวียงจันทน์ได้รับการพัฒนาและเจริญขึ้นเป็นลำดับ
                        ทำไมจึงตั้งชื่อเมืองว่า "เวียงจันทน์"   นั้น ยังหาหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจน ไม่ได้    แต่ได้มีการบอกเล่าสืบต่อกันมา 2 ความคิดเห็น ความคิดเห็นแรกคือ   เดิมเป็นเมือง
ที่อุดมไปด้วยไม้จันทน์หอม ความคิดเห็นที่สอง คือ ตั้งอยู่ริมน้ำโขงในส่วนที่ลำน้ำโขงโค้งดั่งวงพระจันทร์   แต่ในความคิดเห็นส่วนตัว  คำว่า "เวียง "  มีความหมายเดียวกับ "บุรี"    ซึ่งแปลว่า " เมือง" ส่วนคำว่า "จันทน์" น่าจะมาจาก พยางค์แรกของชื่อเมืองเดิม ( จันทบุรีสีสัตนาทนห ุ)   จึงเรียกชื่อเมืองสั้นๆว่า "เวียงจันทน์"    ในโอกาสต่อไป คงต้องสืบค้นให้มีหลักฐาน อ้างอิงที่ชัดเจนน่าเชื่อถือกว่านี้ถนนท่าเดื่อ จากชายแดนลาว
มุ่งสู่กลางนครหลวงเวียงจันทน์
ระยะทางประมาณ 22 ก.ม.
ภาษวิทยาคารป้องกันชาติ ไกสอน พมวิหาน
ห่างจากสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 ประมาณ 14 ก.ม.
ตรงกับ อ. ท่าบ่อ จ.หนองคายอนุสาวรีย์เจ้าสีสะหว่างวง
กษัตริย์องค์สุดท้ายของลาว ประดิษฐานอยู่หน้าวัดสีเมืองวัดสีเมือง
ตั้งอยู่สุดถนนท่าเดื่อหรือหลังอนุสาวรีย์เจ้าสีสะหว่างวง
เป็นที่ประดิษฐานหลักเมืองเวียงจันทน์ศาลหลักเมือง    วัดสีเมือง  
ในปี พ.ส . 2553 ศาลหลักเมืองจะมีอายุครบ 1,770 ปี
( เมืองนี้เป็นเมืองเก่าแก่ ก่อนสถาปนาเป็นเมืองหลวง)
และครบรอบการสถาปนาเป็นเมืองหลวง 450 ปี
เสาหลักเมืองเป็นศิลปะสมัยขอมเรืองอำนาจ

ผู้ที่มาเยือน สปป.ลาว มักจะมาสักการะศาลหลักเมืองรูปปั้นแม่สีเมืองและเจดีย์เก่าแก่ สร้างเพื่อรำลึกถึงแม่สีเมือง
เชื่อกันว่าศักสิทธิ์ ขอได้ทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องความรักหอคำ
สร้างในบริเวณที่เคยเป็นพระราชวัง
ของนครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันเป็นที่ทำการ
ของประธานประเทศและใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้านหน้าหอคำหอพระแก้ว   เป็นหอพระที่อยู่ในวัง
พระแก้วมรกตเคยประดิษฐานอยู่ในหอพระแห่งนี้
ภายหลังที่อัญเชิญพระแก้วมรกตไปประเทศไทย
จึงย้ายตำแหน่งพระประธาน ให้หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก
ซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศไทย
เมื่อชาวลาวกราบพระประธานครั้งใด
ก็เหมือนได้กราบพระแก้วมรกตไปพร้อมๆ กันระเบียงโดยรอบของหอพระแก้วถนนล้านช้าง    เมื่อ ปี พ.ศ.2551
เป็นถนนที่สวยงามของเวียงจันทน์ จากหอคำถึงประตูชัย
ไม่มีสายไฟระโยงระยางให้เห็นตามทาง
เพราะใช้ระบบสายไฟใต้ดิน
มองไปที่สุดถนนจะเห็นประตูชัยถนนล้านช้าง
เมื่อมองไปที่สุดถนนอีกด้านจะเห็นหอคำ
ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2551 มีรถบนท้องถนนน้อยมาก


ธาตุดำ ในอดีต
ตามตำนานกล่าวไว้ว่า
สร้างขึ้นเพื่อ เป็นที่อาศัยของพญานาคห้าเศียร
เพื่อคอยปกป้องรักษาเมืองจากการรุกรานของชาวสยามธาตุดำที่ถ่ายจากมุมเดียวกันใน ปี พ.ศ.2552
อยู่ห่างจากตลาดเช้าประมาณ 600 เมตร
ซึ่งขาดการสักการะบูชาและการดูแล
ปัจจุบันเป็นวงเวียน มีร้านค้าและบ้านอยู่อาศัยรายล้อมอนุสาวรีย์เจ้าฟ้างุ้ม
กษัตริย์ผู้รวบรวมอณาจักรทั้ง 3 ได้แก่ เวียงจันทน์
หลวงพระบางและจำปาสัก เข้าด้วยกัน
เป็นอนาจักรลาวลานช้าง


ศิลปะการก่อสร้างบ้านแบบโคโรเนียลมีอยู่หลายหลัง
บางหลังถูกปล่อยให้ร้างหลังสงคราม


บ้านหลังนี้รกร้างไร้คนดูแล


อาค่ร ่หลังนี้ ตั้งอยู่บนถนนล้านช้าง
ธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับการครอบครอง
บูรณะและปรับเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพดี

1
2
9 อาหารในนครหลวงเวียงจันทน์ (Food ) กลับหน้าเที่ยวลาว (Travel in Laos) กลับหน้าหลัก (Main)