สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์ ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์ ไทย-ลาว*****

พาสาลาว - ภาษาไทยแอ็ดซัง ทำมะดา ( เบนซิน ธรรมดา )กาซวนพิเสด ( ดีเซล พิเศษ)มอดจักรรถ (ดับเครื่องรถ)


ห้ามสูบยา (บุหรี่่)


เพิ่มชีวิตให้รถจักร ( มอเตอร์ไซด์ ) ได้
ใช้ 4 T ใหม่ จากตระกูลเซลแอ็ดวานซ์


ล้างรถ


ห้องน้ำสะอาด


เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง


น้ำมันเชื้อไฟ (เชื้อเพลิง)
เป็นวัตถุไุวไฟ


ห้ามเหยียบหญ้า


ห้ามหาปลาทุกชนิด
อย่างเด็ดขาด


ประชาชน
เศรษฐกิจ - สังคม


ห้ามล๊อคประตูใหญ่
( ขอขอบใจ )


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 กลับหน้าเกี่ยวกับลาว (About Laos) กลับหน้าหลัก (Main)