สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์ ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์ ไทย-ลาว*****

พาสาลาว - ภาษาไทยระวัง ยาสูบปลอม
ห้ามนำยาสูบไทยทุกชนิด เข้ามาในราชอณาจักร
ฝ่าฝืนปรับไหม 15 เท่า เป็นเงิน
ซองละ 533.25 บาท หรือห่อละ 5,332.50 บาท
และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอื่นๆ
ด้วยความปราถนาดีจาก
กรมสรรพสามิต โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ศูนย์บริการลูกค้า น้ำพุ
-บริการ เปลี่ยนซิมการ์ด
-บริการ เปลี่ยนระบบ M Phone..................
-บริการ รับเงินค่าลม(พูด)โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพทตั้งโต๊ะ-บริการ อินเตอร์เน็ทและอินโฟน
-บริการ โทรศัพท์และส่งแฟ็กไปต่างประเทศ


สถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์
กำแพงเมืองเวียงจันทน์โบราณพิธีเปิด งานวางแสดงสินค้า ลาว - ไทย 2009งานมหกรรมเฉลิมฉลองเปิดการนำใช้
ขัว(สะพาน)มิตรภาพ 2
17 - 24 ธันวาคม 2006


กตฟ. กระทรวงพลังงานและบ่อแร่
รัฐวิสาหกิจก่อสร้าง ติดตั้งไฟฟ้า
สาขาภาคใต้
กองก่อสร้าง-ติดตั้งไฟฟ้า แขวงสาละวัน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 กลับหน้าเกี่ยวกับลาว (About Laos) กลับหน้าหลัก (Main)