สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์ ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์ ไทย-ลาว*****

พาสาลาว - ภาษาไทยการบินลาว
ร้านขนม เลี้ยงเซี่ยง และอาหาร
โทร.212284 บ้านหายโศก เมืองจันทะบุรี


สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวร
นายกรัฐมนตรี ใบย่องยอ (ใบประกาศชมเชย)


ห้องวางแสดง (ห้องจัดแสดง)
โศกนาฏกรรมถ้ำปิวสถานีขนส่งโดยสารสายใต้
ยินดีต้อนรับตลาดชุมชนกลุ่มบ้านพัฒนา
เขตบ้านถ้ำ-นาเส เมืองท่าแขก


ห้องวางแสดงรถพระที่นั่ง


ยินดีต้อนรับสู่บ้านป่าโก ที่พักธรรมชาติ


ชมเชยการบริจาคเลือดของท่านอย่างสุดใจ


สนามกอล์ฟ สวนชาวหนุ่ม  หลัก 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 กลับหน้าเกี่ยวกับลาว (About Laos) กลับหน้าหลัก (Main)