สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์ ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์ ไทย-ลาว*****

พาสาลาว - ภาษาไทยโบลิ่ง ชั้น 2


รูปเงา (โรงภาพยนต์) ชั้น 2


สนุกเกอร์ ชั้น 2รับ
เจียจานเบรค
ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
โทร. 0205585458นครหลวงเวียงจันทน์
เมืองสีสัดตะนาก
บ้านบึงขะหยองใต้
หน่วย: 16
เฮือนเลขที่: 249


เขตอนุสรณ์สถาน
ประธานไกสอน พมวิหาน


สายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือระหว่าง
ประชาชนลาวและประชาชนไทย หมั้นยืน


จำปาสักแกรนโฮเทล
เสริมสร้างสายพัวพันมิตรภาพ ลาว-ไทย
ที่ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว โรงแรมจำปาสักแกรนด์
วันที่ 15 กันยายน 2009


ชมเชยการเยี่ยมยาม สปป.ลาว อย่างเป็นทางการของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทร
สยามบรมราชกุมารี

แห่งราชอณาจักรไทย

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 กลับหน้าเกี่ยวกับลาว (About Laos) กลับหน้าหลัก (Main)