สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์ ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์ ไทย-ลาว*****

พาสาลาว - ภาษาไทยสะเพาะ(เฉพาะ)พนักงานเท่านั้น


ร้านจำหน่ายปึ้ม (หนังสือ)


กำแพงนครเวียงจันทน์
เวียงจันทน์ใหม


ขอบใจที่ท่านบ่สูบยา


วีทีที การสื่อสาร
ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ลาว โทรคม
นครหลวงเวียงจันทน์ โทร: (020) 5888168


ผมงาม ตั้งแต่
เทื่อทำอิดที่สระ (ครั้งแรกที่สระ)


กระทรวงป้องกันความสงบ
กรมใหญ่ตำรวจ
กรมตำรวจเศรษฐกิจข่าวดี   สำหรับท่าน
ฝากประจำแบบมีกำหนด 2 ปี
(กีบ,บาท,ดอลร่า)
แม่นสามารถเอาดอกเบี้ยเป็นเดือนได้ทันที
สนใจกรุณามาใช้บริการ ทคตล ทุกแห่งในทั่วประเทศห้องปัวแข้วและเฮ็ดแข้วเทียมทุกชนิด
(ร้านรักษาฟันและทำฟันเทียมทุกชนิด)


บ้านสีบุนเฮืือง
ฮ่อม 06 (ซอย 6)


รักกีฬา พามีชีวิต
ลองยาเสพติด
พาชีวิตวอดวาย


ไปรษณีย์กลาง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 กลับหน้าเกี่ยวกับลาว (About Laos) กลับหน้าหลัก (Main)