สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์ ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์ ไทย-ลาว*****

พาสาลาว - ภาษาไทยซื้อปึ้ม (หนังสือ) ได้ปัญญา
ซื้อสุราได้พยาธิ (โรค)หอสมุดแห่งชาติ


ลุ้นดื่มเบียร์ล้าๆ (ฟรีๆ)..ถึงหนึ่งแสนแก้ว (ขวด)
และเหรียญคำ (ทองคำ) ใต้ฝาเบียร์ลาว


ศาลประชาชนสูงสุด (ศาลฎีกา)โรงแรมแม่โขง


ขายเหล้า คงเซโดน


ของแถมต่างๆ


รับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 ก.ม.


ป้าย 3 เหลี่ยมเตือนภัย


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 กลับหน้าเกี่ยวกับลาว (About Laos) กลับหน้าหลัก (Main)