สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์ ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์ ไทย-ลาว*****

พาสาลาว - ภาษาไทยเลี้ยวขวาได้
ต้องระวัง-ป-
บริการ
จอดยาง ( ปะยาง)
ล้างรถ 5,000 (กีบ)ฮอนด้า


ปิดโทรศัพท์มือถือ


นครหลวงเวียงจันทน์
โรงเรียน
อนุบาล - ประถม - มัธยมศึกษา
สะถาพอน


นครหลวงเวียงจันทน์
ด่านสากลขัวมิตรภาพ
(ด่านสากลสะพานมิตรภาพ)


ห้ามเหยียบหญ้าห้ามหาปลาทุกชนิด
อย่างเด็ดขาดประชาชน
เศรษฐกิจ - สังคม

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 กลับหน้าเกี่ยวกับลาว (About Laos) กลับหน้าหลัก (Main)