สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์ ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์ ไทย-ลาว*****

เปรียบเทียบคำพูดระหว่างภาษาลาว กับ ภาษาไทย

ภาษาลาว ภาษาไทย   ภาษาลาว ภาษาไทย   ภาษาลาว ภาษาไทย
เดิ่น สนาม   ซื้อเครื่อง ซื้อของใช้   เดิ่นบิน
สนามบิน
บาน ลูกฟุตบอล   เท่าใด๋ ราคาเท่าไร   ยน
เครื่องบิน
เดิ่นแตะบาน สนามฟุตบอล   ขายจังใด๋ ขายอย่างไร(ก.ก.,ชิ้น ,อันฯลฯ)   ปี้ยน
บัตรโดยสารเครื่องบิน
ตี่ม้วย ชกมวย   หลุดได้บ่ ลดได้ไหม   กั๊บตั๋น
กัปตัน
ตี่บุ้น เล่นเปตอง   ตืมได้บ่ แถมได้ไหม   โฮสเตส , สาวอากาศ
แอร์โฮสเตส
กะต้อ ลูกตะกร้อ   ถืก ถูก   เซินซาบ
เชิญทราบ
เต้นเซือก กระโดดเชือก   แพง แพง   ข้าวของ
สัมภาระ , กระเป๋าเดินทาง
ตีบาน ,บานส่ง วอลเลย์บอล   อันนี้แม่นหยัง นี่อะไร   ถืกล้งซื่อขื้นยน
รายชื่อผู้โดยสารเครื่องบิน
ลอยน้ำ ว่ายน้ำ   หลายโพด มากไป   โจนโป้นเทิงเฮือบิน
สลัดอากาศ
แล่นมาละทอน วิ่งมารทอน   น้อยโพด น้อยไป   ฮัดสายแอว
รัดเข็มขัด
แตะแจ ลูกแตะมุม   ลัก ขโมย   ตู้เมี้ยนเงิน
ตู้นิรภัย , ตู้เซฟ
เกิบโบก รองเท้าบูท   สบู่ฝุ่น ผงซักฟอก   ขี้เยื่อ
ขยะ
เกิบผ้าใบ รองเท้าผ้าใบ   ตำหูก ทอผ้า   จ๊ำก๋า
ประทับตรา
หมากหวีด นกหวีด   ถ่งตีน ถุงเท้า   ด่าวส่ะเด๋ด
ดาวตก ,อุกกาบาต
ดึงเชือก ชักเย่อ   เกิบตีนย่อง รองเท้าส้นสูง   ด่าวไกน่อย
ดาวลูกไก่
เดาะปีกไก่ ีตีแบดมินตัน   ก้องแขน ,ก้องขา กำไลข้อมือ-แขน ,กำไลขา   ค้นนั้มเทียว
มัคคุเทศก
เสียให้ แพ้   ส้ง กางเกง   มอดจัก
ดับเครื่องยนต์
เหลียนไซ เหรียญรางวัล   ซิ่น ผ้าซิ่น ,ผ้าถุง   ไปนั้ม
ไปด้วย
เหลียนคำ, เงิน, ทอง เหรียญทอง ,เงิน , ทองแดง   จั๊กไล่เลข เครื่องคิดเลข   หมวกกันกะทบ
หมวกกันน๊อค

ภาษาลาว ภาษาไทย   ภาษาลาว ภาษาไทย   ภาษาลาว ภาษาไทย
ก่ออะละวาดตี่กั๋น ทะเลาะวิวาท   เดือด ร้อนรน ,กระวนกระวาย   พะนักง้านอะนามั้ย
พนักงานรักษาความสะอาด
ีก่องทายฮูบเง้า กล้องถ่ายภาพยานต์   โดดเดียวเปียวพ้อย โดดเดี่ยวอ้างว้าง   พ้าเข่าส่ามะคี้
รับประทานอาหารร่วมกัน
ก่องหลอน ทหารบ้าน   โดดโยนบานไซบ้วง ชู๊ตบาสเก็ตบอลลงห่วง   พู่ซี้บ่อนนั่ง
พนักงานนำแขกไปนั่ง
ก่องสู้ฮบพิเสด,ก่องตี่พิเสด หน่วยรบพิเศษ   แตะบานดาดประตู๋ แตะลูกบอลเฉียดประตู   มื้บ่พายเอ่าตีนจุมน่าม
มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ
ก่านซี่นำ การควบคุมความประพฤติ   ตั๊กบาดหยาดน่าม ่ทำบุญอุทิศส่วนกุศล   ลัดถ่ะก๋อน
พนักงานของรัฐ , ข้าราชการ
ก่านติดแปดผะยาด การติดเชื้อโรค   ต่ะลุ้มบ๋อน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   หมํพอน
คนทำขวัญในงานพิธีต่างๆ
ก่านสะแดงยู่บ๋า การแสดงในไนท์คลับ   ตั้งบ่ฮู้จั๋กอีหยัง ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย   ให้กานขี่ตั๊วะ
ให้การเท็จ
การสำหลวดหัวคิด การสำรวจความคิดเห็น,ประชามติ   แต่หั่วสุ๋ดตี๋น ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า   อ่งก่านจั๋ดตั้งสาก๋น องค์การระหว่างประเทศ
ก่านหันเปียน การเปลี่ยนแปลง   แต้มฮูบ วาดภาพ   อ่งก่านทีบ่สังกั๋ดลัด
องค์การเอกชน
เก๋บเมี้ยน เก็บรักษา   ฮูบควัก รูปแกะสลัก   อางโทล่ะพาบ
จานรับสัญญาณดาวเทียม
จอดแว่นลด ซ่อมกระจกรถ   คำนับฮับต้อน ต้อนรับด้วยความยินดี   อ่ะพิสิ๋ดท้างก่านทูด
ไเอกสิทธิ์ทางการทูต
จั๋ดตั้งปะติบั๋ด การปฏิบัติอย่างมีระเบียบแบบแผน   ขอสะแดงความฮู้บุนคุน ขอแสดงความขอบคุณ   เว่าปอบใจ๋
พูดปลอบใจ ,พูดประโลมใจ
จ่าว เสมอกัน ไม่แพ้/ชนะ   บาดเดี๋ยว,จั๊กหน่อย ชั่วระยะเวลาหนึ่ง   อัดแน่นส่ายพัวพั้น
กระชับความสัมพันธ์
จุ๋ดสุม ศูนย์กลาง ,แหล่งชุมชน   ป่ะกอบค้ำเห็น ร่วมแสดงความคิดเห็น   ถอดถ่อนบ๋ดเฮียน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
สู้ซน พยายามทุกวิถีทาง   ปึ้มติ๊ดต่ามลด คู่มือจดทะเบียนรถยนต์   ห่องกานไป่ส่ะนี
ที่ทำการไปรษณีย์
ฮ้านซิ้นดาดโซ่น
ร้านเนื้อย่างเกาหลี
  ปี้ไซ่แท้นเงิ้น ใบเสร็จรับเงิน   ฝากบ่มีก่ำหน๋ด
ฝากเผื่อเรียก
ซับไซหู กระซิบ ,พูดเบาๆ   เป่นแตบุ่น,เป่นจังบุ่น สบายใจไม่ทุกข์ร้อน   ฝากมี้ก่ำหน๋ด ฝากประจำ
ไซ้สิดลบล้าง ทำให้เป็นโมฆะ   เปิดสด เสียความบริสุทธิ์   ฝากปะหยัด
ฝากออมทรัพย์
ยกสูงซีวิด ยกระดับคุณภาพชีวิต   ผู้บั่งคับฝู่งสั๋ด คนต้อนฝูงสัตว์   ซ่วยเหลือล่า
ช่วยเหลือแบบให้เปล่า
ยั่วย้วนก่ามมะล่ม เย้ายวนใจ , ดึงดูดเพศตรงข้าม   พํกุ้มยูกุ้มกิ๋น พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง   ผันข่ะหยาย
นำออกเผยแพร่ , ส่งต่อ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 กลับหน้าเกี่ยวกับลาว (About Laos) กลับหน้าหลัก (Main)