สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์ ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์ ไทย-ลาว*****

เปรียบเทียบคำพูดระหว่างภาษาลาว กับ ภาษาไทย

ภาษาลาว ภาษาไทย   ภาษาลาว ภาษาไทย   ภาษาลาว ภาษาไทย
สะบายดี สวัสดี (คำทักทาย)   งาม สวย   ยามเซ้า
ตอนเช้า
โซกดี สวัสดี (คำอำลา)   เจ้าซู้ รูปงาม มีเสน่ห์   ยามสวย
ตอนสาย
ท่าน คุณ (ผู้ชาย)   น่าฮัก น่ารัก   ยามแลง
ตอนเย็น
ท่านนาง คุณ (ผู้หญิง)   บ่ ,บ่ดี ไม่ดี   มื้อนี้
วันนี้
ข้าพะเจ้า กระผม ,ดิฉัน   บ่อแม่น ไม่ใช่   มื้ออื่น
พรุ่งนี้
ข้อย ฉัน   แม่นแล้ว ใช่แล้ว   มื้อวานนี้
เมื่อวานนี้
พี่ชาย อ้าย   เจ้าชื่อหยัง คุณชื่ออะไร   แต่โดน
นานมาแล้ว
พี่สาว เอื้อย   มาแต่ไส มาจากไหน   ม่อๆ นี้
ไม่นานมานี้
น้อง (ผู้ชาย,ผู้หญิง) น้อง   ฮับต้อน ต้อนรับ   จั๊กโมง
เวลาเท่าใด
ท้าว นาย   เยี่ยมยาม เยือน   โมง
นาฬิกา
นาง นาง , นางสาว   ฮักแพง รักใคร่   แปงโมง
ซ่อมนาฬิกา
พวกเฮา พวกเรา   ผู้ต่างหน้า ตัวแทน,ผู้แทน   ฮ้านจอดยาง
ร้านปะยาง
พวกเจ้า พวกท่าน   นายพาสา ล่าม   มัก
ชอบ
เจ้ามหาซีวิต ในหลวง ,พระมหากษัตริย์   ห้องการ สำนักงาน   ย่าน
กลัว
เจ้า ครับ,ค่ะ   พัวพัน ติดต่อ   เอิ้นว่า
เรียกว่า
โด๋ย ครับ,ค่ะ(พูดกับผู้ที่อาวุโสมากกว่า)   เฮ็ดเวียก ทำงาน   เว่า
พูด
ขอบใจ(หลาย) ขอบคุณ(มาก)   ม่วนซื่น สนุกสนาน   เว่าตั๊วะ
พูดโกหก
ขอโทด ขอโทษ   ขอให้เข้มแข็ง ขอให้มีสุขภาพดี   เทื่อ
ครั้ง
บ่เปนหยัง ไม่เป็นไร   ขอให้มั่นยืน ขอให้อายุยืน   เทื่อทำอิด
ครั้งแรก


ภาษาลาว ภาษาไทย   ภาษาลาว ภาษาไทย   ภาษาลาว ภาษาไทย
ลดซุก ,ลดแกลาก รถเข็น   ซุกยู้ ผลักดัน , สนับสนุน ,ส่งเสริม   ป่ะเทดอ้อมข่าง
ประเทศเพื่อนบ้าน
ีจัมโบ้ , ตุ๊กๆ รถสามล้อ   ถ่ามคื้น ถามกลับ   ป่ะเทดบ่ฮ้วมกุ่ม
กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
ลดเก๋ง , ลดเบา รถยนต์   เนื้อใน เนื้อหา , สาระ   ป๋ดป่อย
ประกาศเอกราช ,อิสระภาพ
ลดบันทุก , ลดหนัก รถบรรทุก   โอ้โลม , ลม หารือ   ผู่เบิ่ง
ผู้สังเกตการณ์
ลดจัก รถจักรยานยนต์   โจ๊ะ ่พักไว้ก่อน   ผู่หนีไพ้
ผู้อพยพ
ลดถีบ รถจักรยาน   ซมเซย ขอแสดงความยินดี   ไพข่มขู่
ภัยคุกคาม
จัมโบ้ , ตุ๊กๆ รถสามล้อ   ข้อยุ่งยาก อุปสรรค ,ปัญหา   ฟาห่าลูกแตก
ฝ่าดงระเบิด
เฮือ เรือ   เก๋บก๋ำ เก็บรวบรวม   ทะหานพันทะ
ทหารเกณฑ์
กาซวน น้ำมันดีเซล   ท่าเอี่ยง แนวโน้ม   ฟื่นคื้น
ฟื้นฟู ,ปฏิสังขรณ์
แอ๊คซัง น้ำมันเบนซิน   โจ๊บดี๋ อย่างดีเยี่ยม   ม้างเพ
รื้อถอน , ทำลาย
ขัว สะพาน   เถิงขะหนาด เต็มที่, เพียงพอ   ไม้วิก
ไม้ยูคาลิปตัส
ฮ่อม ซอย   กะเกียม ตระเตรียม   ไม้แปก
ไม้สน
ลดตำ รถชน   ปึ้ม / ปึ้มเขียน หนังสือ / สมุด   ยูดี่มีแฮง
อยู่ดีมีสุข ,สุขกายสบายใจ
ย่าง เดิน   บิ๊ก ปากกา   หลวงหลาย
มากมาย , จำนวนมาก
ปูยาง ถนนราดยาง   เจี่ย กระดาษ   หลุดผ่อน
ลดลง , บรรเทา
ฮ้านจอดยาง
ร้านปะยาง
  ดุ๋มั่น ขยัน   คือกัน
เหมือนกัน
ท้างค้นย่างข้าม ทางม้าลาย   ข้อยุ่งยาก ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  
ตื่ม
เพิ่ม
ก๋ดล่ะเบียบกานสันจ๋อน กฎจราจร   ดั๋ดส้าง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม,ดัดนิสัย   สะเหนอตั๋วเข่าเฮ็ดกาน
สมัครงาน
ก่านสันจ่อนฟืด การจราจรติดขัด   ใบติ๋ดต่ามกานเฮียน ีหนังสือรับรองผลการเรียน   หวยพัดถะนา
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ไฟอ่ำนาด ไฟสัญญาณจราจร   ใบยั่งยื้น หนังสือรับรอง   หัวคิดปะดิดส้าง
ความคิดสร้างสรรค์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 กลับหน้าเกี่ยวกับลาว (About Laos) กลับหน้าหลัก (Main)